Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

 

Altid:

 • Din adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet og i overensstemmelse med skolens værdier, og du skal behandle skolens ting ordentligt.
 • Medarbejdernes anvisninger skal altid følges
 • Mobning tolereres ikke.
 • Energidrikke må ikke indtages eller medbringes i skoletiden
 • Medbragt mobiltelefon og andet elektronisk udstyr skal kun være fremme, når det gavner undervisningen og en medarbejder har givet tilladelse.​​​​​​​

 

I undervisningen:

 • Ingen fødevarer, drikkevarer, eller lignende med mindre personalet angiver andet.
 • Når klokken ringer, går man til sin plads og gør sig klar til undervisning.
 • Anvende cykelhjelm, når der er arrangeret cykelture med skolen. Eleverne på Trin 1 skal altid bære cykelhjelm på cykelture. På Trin 2 er det på elevens og forældrenes eget ansvar, hvis eleven ikke bærer cykelhjelm på cykelture.

 

I pauser:

 • 0.-5. klasse skal være udenfor med mindre andet angives
 • 6.-9.klasse - kun rolige aktiviteter i klasselokalet
 • Toiletbesøg afvikles
 • Bolde bæres i hænderne indenfor
 • Alle rydder op efter sig selv og hinanden
 • Kun rolige aktiviteter på gangene i stueplan
 • Ingen adgang i andres klasser med mindre andet aftales
 • Kun kaste med sne på de områder, som medarbejderne har anvist.
 • Blive på skolens område hele skoledagen, med mindre du har fået tilladelse til at forlade skolen.

Efter sidste time:

 • Stole sættes op og der ryddes op, så lokalet er parat til rengøring
 • Gardiner trækkes til side og vinduer lukkes
 • Dukse fejer (0.-3.kl. skal have fejet inden kl. 14)
 • Døren låses

 

Hvad der sker, hvis reglerne brydes

 • Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre din opførsel. Dine forældre kan blive orienteret om din opførsel
 • Du kan blive sendt ind i en anden klasse
 • Du kan blive sendt hjem i 1 til 5 dage. Før du kan komme tilbage, skal du og dine forældre drøfte din opførsel med skolen. *
 • Du kan blive flyttet til en anden klasse *
 • Du kan blive flyttet til en anden skole *
 • Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de involverede elever.

 

 

 

 

*jvf.§52 i Folkeskoleloven