Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Personlig udvikling

Mosedeskolen styrker evnen til at træffe selvstændige valg. Skolen udfordrer den enkelte elev til at gøre sit bedste og værdsætter udvikling af elevens alsidighed.

 

Gensidig respekt

På Mosedeskolen udviser vi alle ansvar for fællesskabet. Vi respekterer den enkeltes behov i fællesskabets rammer og udviser respekt og lydhørhed for hinanden.

 

Faglighed

På Mosedeskolen har vi en høj faglig baggrundsviden, som vi til stadighed udvikler, bl.a. ved at fordele vores kræfter dér, hvor de gavner eleverne bedst. Vi lader eleverne opleve engagement, fordybelse og medbestemmelse

 

Trivsel

På Mosedeskolen arbejder vi målrettet for at sikre elevernes trivsel. Det gør vi ved aktivt at forebygge mistrivsel, sikre en effektiv problemløsning og ved at inddrage elever og forældre i at opbygge et positivt fællesskab.

 

Kommunikation

Mosedeskolen forventer, at alle parter udviser høflighed overfor hinanden og viser gensidig respekt gennem den gode omgangstone. Vi lader dialogen danne baggrund for vores handlinger. Alle parter er tydelige i deres kommunikation og forventninger til hinanden.