Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed:

  • Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser)
  • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
  • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
  • Skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen

Alle der har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på Mosedeskolen kan vælges til skolebestyrelsen. Der er 7 forældrevalgte repræsentanter.

Skolebestyrelsen holder møde en gang om måneden.