MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen behandler alle spørgsmål om undervisningen og skolens SFO

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. principper om:

  • Undervisningens organisering
  • Skole/Hjem samarbejdet
  • Arbejdsfordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer i skoletiden

Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til byrådet om:

  • Forsøgs- og udviklingsprojekter på skolen
  • Skolestruktur, skoledistrikter, specialundervisning,
  • ferieplan, lederansættelser m.v.
  • Skolefritidsordningen
  • Skolens budget

Alle der har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på Mosedeskolen kan vælges til skolebestyrelsen. Der er 7 forældrevalgte repræsentanter, og man er valgt for 4 år.

Skolebestyrelsen holder møde en gang om måneden.

Opgaver mv. og andet nyttigt omkring skolebestyrelsen kan der iøvrigt læses mere om i Skolebestyrelsens håndbog